SQL de top yerine rowcount ile performans artışı

İpucu : Select sorgularından dönen kayıt sayısını sınırlamakta kullanılan top n komutu yerine rowcount degiskenini set ederek sorgu performansı daha iyilestirebilirsiniz.
 
set rowcount 20
select * from tablo_adı
Reklamlar

Programmatic ping

Asagidaki fonksiyon verilen bir ip adresine ping atar. Donus değeri 
destination host unrechable, success, … gibi değerlerdir
 
public static IPStatus GetPingStatus(string IP, int timeOut)
{
            Ping pingSender = new Ping();
            PingReply reply = pingSender.Send(IP, timeOut);
            return reply.Status;
}
 

Web Uygulamalarında Session ve Performans İlişkisi

İpucu
Bir web uygulamasında session kullanımı ölçeklenebilirliği etkileyerek dolaylı yoldan performansı da etkiler. Bu noktada bazı optimizasyonlar yapılabilir. Örneğin ; uygulamanızda hiç session kullanmıyorsanız performans arttırma amacı ile session state ‘i web.config ile tümüyle kapatmanız mümkündür. Bunun etkisi olumlu olur.

internet bağlantısının olup olmadığının anlaşılması

Şayet çalışılan sistemin internete bağlı olup olmadığının anlaşılması isteniyorsa; Wininet.dll içerisinde tanımlı olan InternetGetConnectedState() isimli API kullanılabilir.

 

class Program

{ 

[DllImport(“Wininet.dll”, EntryPoint = “InternetGetConnectedState”)]

public extern static bool InternetGetConnectedState(
out  long lpdwFlags, double dwReserved);

 

static void Main(string[] args)

{

    long result=0;

 

    if (InternetGetConnectedState(out result, 0))

    {

        Console.WriteLine(“online”);

    }

    else

    {

        Console.WriteLine(“offline”);

    }

}

}