Reporting Service Pivot Operatörüyle Pivot Tablo Oluşturmak

Pivot operatörü belirli bir kolondaki farklı verileri bağımsız kolonlar şekline dönüştürür.
Ya da basitçe satırları sütunlara dönüştürür. Örneğin şirket çalışanlarının farklı yıllardaki,
dört farklı dönem için aldıkları puanları tutan bir tablo olduğunu düşünelim.

Dönem alanındaki verileri (Q1, Q2, Q3, Q4) bağımsız kolonlar haline dönüştürmek için
şöyle bir sorgu kullanılabilir :

Select * from dbo.PersonelPuan
pivot (avg(Puan)
for Donem in (“Q1″,”Q2″,”Q3″,”Q4”)) PVT

Reklamlar

Reporting Service Filtreleme Teknikleri

Özellikle çok miktarda veri içeren veri tabanlarından, raporlama amacıyla veri alınırken, sadece ve gerçekten gerektiği miktarda veri çekmek gerekir. Böylece hem kaynak kullanımı azalır hem de raporun render edilişi hızlanır. İşte filtreleme bu gerekçelerle uygulanan bir işlemdir. Burada sorun; kullanıcının aynı oturumda, aynı raporu farklı seferlerde alırken, veri çekme kriterini değiştiriyor olma sorunudur.

Not  : Bu yazı “Reporting Service ile Raporlama” isimli kitabımdan bir alıntıdır. Konunun detayı ve devamı bu kitapta yer almaktadır. Bu yazıdan izinsiz alıntı yapılamaz !

Okumaya devam et