Android sqLite column _id does not exist hatası

Android’te kullanılan sqlite isimli veritabanından yapılan bir select sorgusunda _id ismiyle map edilmemiş bir kolon olduğunda ortaya çıkan bu hatanın çözümü aşağıdaki gibi ve oldukça basittir:

Cursor cur = db.rawQuery(“Select  id as _id, Garson, Siparis from Siparisler”,  null);

Bu hata özellikle Cursor ve SimpleCursorAdapter gibi sınıflar kullanıldığında ortaya çıkmaktadır.

Reklamlar