Android EditText Input Validation setError

Özellikle ASP.NET ile de çalışmakta olan öğrencilerimin sıkça sordukları bir soru olan “Android’te de ASP.NET gibi validasyon yapılabilir mi ve hata mesajları nasıl gösterilir ?” sorusuna bu yazıda bir ipucu niteliğinde yanıt vermeye çalıştım.

Aşağıdaki örnekte txtPrice isimli EditText boş geçilerek farklı bir kontole odaklanılırsa -standart olmayan bir ikon da gösterilerek- kullanıcıya hata mesajı verilmektedir.

Validasyon için örnek fonksiyon

Validasyon için örnek fonksiyon

Android Input Validation

Android Input Validation

Şüphesiz aynı işlem odak kaybetme durumunda değil de EditText içerisindeki metnin değişmesi halinde de gerçekleştirilebilirdi. Bunun için bir TextWatcher nesnesi ile EditText’e ait TextChanged event’ı handle edilmelidir.

Validation2