Sharepoint 2010 Listelerinden Reporting Service ile Raporlama

Microsoft, ürün ekosistemi adını verdiği bir konsept çerçevesinde tüm ürünlerini belirli bir çözümü geliştirmeye yönelik birbirlerine entegre etmiştir. Sözgelimi bir firma için portal tasarlanacaksa Sharepoint, bunun üzerinde yapılacak geliştirmeler ASP.NET ve Visual Studio, raporlama için ise SQL Server Reporting Services kullanılabilir. Elde edilen raporların mail yoluyla ilgililerine push edilmesi için ise Exchange Server tercih edilebilir.

Yazının başlığındaki konuya odaklanmak gerekirse böyle bir uygulama çözümünde Sharepoint’te oluşturulan listelerden raporlama yapabilmek temel bir ihtiyaç haline gelebilir.

SQL Server Reporting Services ile sadece MS SQL veritabanlarından değil (Oracle, SAP, SQL Azure, Excel vb) farklı veri kaynaklarından da raporlama yapılabilir. Buna 2008 R2 versiyonundan beridir Sharepoint listeleri de dahildir. Aşağıdaki görselde bir liste yapısı örneklenmiştir.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu listeden bir rapor alabilmek için Business Intelligence Development Studio’da Report Server Project şablonuyla bir proje başlatılmalı ve ve Data Source tanımlamasında Type alanından “Microsoft Sharepoint List” seçilmelidir.

2

Connection String olarak ise sharepoint’teki site url’si verilmelidir. Örneğin http://aykutsrv:50000/AysinOrnekler/ gibi. Credentials kısmında ise Windows Authentication seçeneği seçilmelidir.

3

Rapor tasarımında bu Shared Data Source’u refere eden bir Dataset oluşturulurken Query Designer kullanılırsa aşağıdaki görselde de görüleceği üzere, listelere seçim amacıyla erişilebilir.

4

Örneğin PersonelPuan isimli liste ve rapor için gerekli kolonlar seçilerek DataSet oluşturulmuştur.

Bu aşamadan sonra raporun tasarımında listeden alınan veri hem table hem de pivot yapma amacıyla matris bileşenleri sayesinde aşağıdaki gibi raporda sunulabilmiştir.

5

Şüphesiz okuyucunun bu yazıdaki örneği anlayabilme ve uygulayabilmesi için Sharepoint ve Reporting Services hakkında temel bilgilere sahip olması gerekir. Her iki konuda da verdiğim eğitimlerin yanı sıra Pusula Yayıncılıktan çıkmış olan Reporting Services isimli kitabımdan faydalanabilirsiniz.

C ve Sistem Programcıları Derneğinde Sharepoint kurslarımız başlıyor !

Reklamlar