Arduino ve Robotik 3. Bölüm

 

Arduino’ya giriş video’larımızın son bölümünde robot kavramını ve Arduino’nun robotik ile olan ilişkisini ele alıyoruz. Bundan sonraki Arduino bölümleri ise konu spesifik eğitsel içerikli video’lar ile devam edecektir.

Reklamlar

Avometre veya Multimetre Nedir?

Bu bölümde avometre ya da diğer ismiyle multimetreleri ele alıyoruz. Bu ölçü aletlerinin hangi türleri vardır? Hangisi alınmalıdır? Hangisi hangi amaç için kullanılır? Alırken nelere dikkat edilmelidir? gibi sorulara cevaplar vermeye çalışacağız.

Arduino’da main yerine neden loop fonksiyonu kullanılıyor ?

Arduino geliştirme kartı ortamı bilindiği gibi C dilini esas alarak geliştirilmiş Processing diliyle programlanmaktadır ve tipik Ardiuno programlarında setup ve loop metotları vardır. loop metodu adeta C dilindeki main’in bir karşılığıdır. Şu halde neden herkesçe alışık olunan main yerine bu isim tercih edilmiştir ?

Bilindiği gibi C programlama dilindeki main fonksiyonu söz konusu program çalıştırılmak istendiğinde (bazen komut satırı parametreleri de alarak) işletim sistemi tarafından çağrılan bir fonksiyondur. Şayet main’in geri dönüş değeri kullanılıyorsa bunun gerekçesi de programın bitişi sonrasında işletim sistemine bilgi vermektir. Oysa Arduino veya PIC gibi ortamlarda bildiğimiz anlamda ve kendisine uygulamadan bilgi verilmesi gereken bir işletim sistemi yoktur.

Bununla birlikte PIC ‘te uygulamanın “genelde” sürekli çalışması için istendiği için pic-c’de main fonksiyonunda sonsuz döngü içerisinde çalışılır. Benzer görevi Arduino platformunda ise loop() fonksiyonu yerine getirmekte üstelik bu durumun vurgulanması için de isminde bu kelime tercih edilmiş durumdadır.