ASPNET MVC CORE NEDİR?

Microsoft’un son dönemde gündeme getirdiği ASP.NET MVC Core teknolojisi nedir ? Konuyu ASP.NET üzerine 8 kitap yazmış olan Zafer Demirkol’dan öğrenin.

Android EditText Input Validation setError

Özellikle ASP.NET ile de çalışmakta olan öğrencilerimin sıkça sordukları bir soru olan “Android’te de ASP.NET gibi validasyon yapılabilir mi ve hata mesajları nasıl gösterilir ?” sorusuna bu yazıda bir ipucu niteliğinde yanıt vermeye çalıştım.

Aşağıdaki örnekte txtPrice isimli EditText boş geçilerek farklı bir kontole odaklanılırsa -standart olmayan bir ikon da gösterilerek- kullanıcıya hata mesajı verilmektedir.

Validasyon için örnek fonksiyon

Validasyon için örnek fonksiyon

Android Input Validation

Android Input Validation

Şüphesiz aynı işlem odak kaybetme durumunda değil de EditText içerisindeki metnin değişmesi halinde de gerçekleştirilebilirdi. Bunun için bir TextWatcher nesnesi ile EditText’e ait TextChanged event’ı handle edilmelidir.

Validation2

IIS Express Custom HttpHandler, HttpModule Çalışmama Sorunu

İpucu : IISExpress Custom HttpHandler Çalıştırmak

Visual Studio 2013 öncesi versiyonlarda bir ASP.NET uygulamasının Development Server veya IIS Express ile çalıştırılması mümkündü. Örneğin Visual Studio 2010’da bu seçim proje menüsü ile belirlenebilmekteydi. Oysa 2013 ile birlikte söz konusu seçenek ortadan kaldırıldı ve  geliştiriciler IIS Express’e adeta mahkum edildi.

Şayet uygulamalarda custom HttpHandler veya HttpModule’ler yazıyorsanız bunların IISExpress’te çalışmadıklarını gözlemleyebilirsiniz. Bu sorunun çözümü ise custom handler’ın konfigürasyonunu web.config dosyasında eskisinden farklı olarak <system.WebServer> elementi içerisinde aşağıdaki gibi yapmaktır :

<system.webServer>

<handlers>
<add name=”isim” path=”path_bilgisi” type=”handler tür ismi” verb=”*” />
</handlers>

</system.webServer>

Google Aramaları : 

  • IISExpress custom http handler doesnt work
  • IISExpress http handler çalışmıyor
  • IISExpress Development Server Custom HttpHandler Visual Studio 2013 problem

 

Web Servis Session Kullanımı

ASP.NET Web Servislerinde Session Kullanımı

Web Servislerinde de diğer ASP.NET uygulamalarında olduğu gibi Session kullanılabilir. Buna bir web servis sınıfı içindeki herhangi bir web metotla başka bir sınıfa ait web metot arasında veri paylaşımı noktasında ihtiyaç duyulur. Aynı sınıfa ilişkin iki web metot arasında bilgi paylaşılacak ise sınıf faaliyet alanındaki uygun türde static bir veri elemanı yeterlidir. Örneğin :

Okumaya devam et

Javascript ile PostBack veya Submit İşlemi

Web programlama konulu eğitimlerde birçok programcı ve öğrencimin yanlış olarak postback yapma işlemini ASP.NET veya JSP, JSF gibi sunucu taraflı web teknolojileri tarafından gerçekleştirildiğini zannettiğini gözlemledim. Oysa postback, istemciye gönderilmiş sayfa içindeki form tag’i  ve istemci taraflı script marifetiyle yapılan bir işlemdir.

Okumaya devam et