Android Programlama için Android Studio ve Kotlin/Java mı yoksa Xamarin ve C# mı ?

Reklamlar

Android Programlama Eğitimi Kitabımın Basın Bülteni

Bu kitap 2011 yılından beridir, üniversitede Android üzerine açılmış ilk lisans derslerini okutan deneyimli bir eğitimci tarafından yazılmıştır. Bu nedenle kitap, konuları pedagojik bir sistematiğe göre ayrıştırıp, akademik bir ciddiyet içerisinde ele almaktadır. Konunun arka planını anlatmayı hedefleyen yazar, ekran görüntüleri ile doldurulmuş yüzeysel içerikli bir kitap yerine, bazı noktalarda Android kütüphanesinin kendi kaynak kodlarından alıntılar yaparak -sadece birşeyin nasıl yapıldığını değil aynı zamanda o görevi yerine getiren sınıfların nasıl yazıldıklarını anlatmakta- ayrıca UML ile modellemeler yaparak, kütüphanenin tasarım detaylarını da incelemektedir. Teori ve pratiğin ayrılmaz bir bütün olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, kitap Android üzerine uygulama geliştirme isteyen kişiler için bolca örnek kod içermekte ve kaliteli kodlama için çeşitli teknikler öğretmektedir.

Java, C# veya C++ dillerinden herhangi birisinde belirli bir seviyeye gelmiş programcılara, Android programlamayı başlangıcından ileri seviyeye kadar öğretmeyi hedefleyen kitap, Android dünyasındaki son yeniliklere göre hazırlanmıştır. Örneğin anlatımlar Eclipse yerine Google’ın resmi IDE olarak kabul ettiği Android Studio üzerinden yapılmakta ayrıca Lollipop gibi yeni versiyonlarla gündeme gelmiş olan ART gibi yeni olgular anlatılmakta ve API versiyonlarındaki son güncellemeler ele alınmaktadır. Kitap C# ve C++ programcıları için Java’nın bu iki dilden farklılıklarını (sıfırdan Java anlatmadan) ek bir bölümde  özetlemektedir.

 • Dalvik, ART, Sandbox, Zygote, Forking, AOT, vb
 • Fragment, Layout ve View Sınıfları
 • YAFSS2 Dosya Sistemi Ve Dosya İşlemleri
 • Shared Preferences, Process’ler
 • MVC Paterni ve Çok Katmanlı Mimari
 • SqLite Veritabanı İşlemleri
 • BLOB verilerle çalışma
 • ContentProvider, Servisler, MultiThreading, Asenkron Çalışma
 • JSON, SOAP ve RESTful Web Servisler
 • Çizim İşlemleri, SurfaceView, Animasyonlar
 • Kamera, Ses Tanıma, Seslendirme
 • GPS, Sensörler, Broadcasting
 • GoogleMap, Places API’leri
 • SMS, Mail, Arama
 • Bluetooth ve Arduino
 • Java’nın C++ ve C#’tan Farklılıkları
 • ve diğerleri …

Aykut TAŞDELEN

 

2011 yılında üniversitede Android üzerine ilk kez lisans dersi açan ve okutan yazar, sektörde de 2002 yılından beridir eğitimcilik ve danışmanlık yapmaktadır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi ile C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitim kariyerine devam etmekte, 2011’den beridir Bahçeşehir Üniversitesinde “Temel ve İleri Android, WindowsPhone, ASP.NET MVC” derslerini vermektedir. Geçmişte 8 farklı kitap yazmış olan Taşdelen, Microsoft’tan da 7 kez MVP ödülü almış ve Uluslararası .NET Birliğinde Türkiye ve MEA bölgesi yöneticiliği gibi görevler üstlenmiştir.

Java’da JAR Dosyası Oluşturup Uygulamada Kullanmak

Java’da amacınız yazdığınız sınıf dosyalarını derleyip binary bir kütüphane dosyasına dönüştürmek ve diğer uygulamalara referanse ederek kullanmak ise bu yazıda anlatılan basit adımları uygulayarak amacınıza ulaşabilirsiniz. Yazıda ele alınan örnek MyEclipse 6.x IDE’si üzerinde denenerek ekran görüntüleri alınmıştır.

Okumaya devam et