Android EditText Input Validation setError

Özellikle ASP.NET ile de çalışmakta olan öğrencilerimin sıkça sordukları bir soru olan “Android’te de ASP.NET gibi validasyon yapılabilir mi ve hata mesajları nasıl gösterilir ?” sorusuna bu yazıda bir ipucu niteliğinde yanıt vermeye çalıştım.

Aşağıdaki örnekte txtPrice isimli EditText boş geçilerek farklı bir kontole odaklanılırsa -standart olmayan bir ikon da gösterilerek- kullanıcıya hata mesajı verilmektedir.

Validasyon için örnek fonksiyon

Validasyon için örnek fonksiyon

Android Input Validation

Android Input Validation

Şüphesiz aynı işlem odak kaybetme durumunda değil de EditText içerisindeki metnin değişmesi halinde de gerçekleştirilebilirdi. Bunun için bir TextWatcher nesnesi ile EditText’e ait TextChanged event’ı handle edilmelidir.

Validation2

Reklamlar

Android sqLite column _id does not exist hatası

Android’te kullanılan sqlite isimli veritabanından yapılan bir select sorgusunda _id ismiyle map edilmemiş bir kolon olduğunda ortaya çıkan bu hatanın çözümü aşağıdaki gibi ve oldukça basittir:

Cursor cur = db.rawQuery(“Select  id as _id, Garson, Siparis from Siparisler”,  null);

Bu hata özellikle Cursor ve SimpleCursorAdapter gibi sınıflar kullanıldığında ortaya çıkmaktadır.

SQL Server “Saving changes is not permitted” Hatasının Çözümü

Microsoft SQL Server’da mevcut bir tablonun tasarımında değişiklik yapılmak istenirse aşağıdaki gibi bir hata alınmaktadır.

Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can’t be re-created or enabled the option Prevent saving changes that require the table to be re-created.

Bu hatanın çözümü ise oldukça basittir. Yapılması gereken; Tools>Options>Designers>Table and Database Designers kısmından Prevent saving changes  that require table re-creation checkbox’ındaki işareti kaldırmaktır. Bu sayede SQL Server artık tablo tasarım değişikliği yapmak isterseniz sizi bu hatayla rahatsız edemeyecektir.