İpucu: Macosx Android Studio Gradle Hatası

Şayet Macosx’te Android Studio kullanıyorsanız ve gradle ile ilgili hata alıyorsanız öncelikle macosx dil tercihlerinin İngilizce olduğundan emin olun.

Android sqLite column _id does not exist hatası

Android’te kullanılan sqlite isimli veritabanından yapılan bir select sorgusunda _id ismiyle map edilmemiş bir kolon olduğunda ortaya çıkan bu hatanın çözümü aşağıdaki gibi ve oldukça basittir:

Cursor cur = db.rawQuery(“Select  id as _id, Garson, Siparis from Siparisler”,  null);

Bu hata özellikle Cursor ve SimpleCursorAdapter gibi sınıflar kullanıldığında ortaya çıkmaktadır.

SQL Server “Saving changes is not permitted” Hatasının Çözümü

Microsoft SQL Server’da mevcut bir tablonun tasarımında değişiklik yapılmak istenirse aşağıdaki gibi bir hata alınmaktadır.

Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can’t be re-created or enabled the option Prevent saving changes that require the table to be re-created.

Bu hatanın çözümü ise oldukça basittir. Yapılması gereken; Tools>Options>Designers>Table and Database Designers kısmından Prevent saving changes  that require table re-creation checkbox’ındaki işareti kaldırmaktır. Bu sayede SQL Server artık tablo tasarım değişikliği yapmak isterseniz sizi bu hatayla rahatsız edemeyecektir.

Report Manager Upload Error : Maximum request length exceeded

Report Manager ile deployment yapılırken büyük dosyalar upload edilmek istendiklerinde “Maximum request length exceeded” hatası alınır. Bunun nedeni; Report Manager ile 4MB’ın üzerindeki dosyaların default olarak upload edilememesidir. Ancak ReportManager’ın çalıştığı makinede machine.config dosyası açılıp, <system.web> kısmına aşağıdaki satır eklenirse bu sorun giderilir.  Aynı şey ASP.NET için de geçerlidir.

  

<httpRuntime maxRequestLength =”30000″ executionTimeout=”500″/>

Bu sayede sınır 30 MB’a çıkartılmış olunur. Ayrıca büyük bir dosyayı upload etmek uzun süreceği için bir timeout hatasının oluşmasına da engel olmak gerekir. Bu nedenle de timeout süresi uzatılmıştır.