Değişken Sayıda Parametre Alan Variadic Fonksiyonlar (C, Java, C#, VB.NET, C++.NET Dillerinde)

Bu 5 dilde de bu tip fonksiyonların tasarımında kullanılan sintaks farklı olsa da temel amaç; parametre ve bu parametrelere kopyalanacak argümanların sayısının önceden belirli olmadığı fonksiyonları yazmaktır.

Okumaya devam et

Java Veri Formatlama, String Format C sprintf esdegeri

C dilinde kullanılan sprintf() isimli fonksiyon bellekte veriyi formatlamayı daha doğrusu veriyi farklı formatlarda elde etmeyi sağlar. Benzer bir işlem Java ve C#’ta String sınıfının format() fonksiyonu ile yapılır. (Şüphesiz C’de kullanılan %p gibi karakterler Java’da kullanılamaz. Zira %p Pointer konusuna ilişkindir) Aşağıdaki örneği inceleyiniz :

Okumaya devam et

Javada Random sinifi ile belirli aralıkta rassal sayi üretimi

Aşağıdaki örnek kod 3 adet rastgele karakter ve yine bir rassal int sayı üretip string türünde sonuc değişkenine atamaktadır.

String sonuc = “”;
Random rnd = new Random();
int sayi = rnd.nextInt();

for (int i=1; i <= 3; ++i)
{
sayi = Math.abs(sayi);
sayi = 65  +  (islem  %  25);
char ch  = (char) sayi;
sonuc += ch;
}

sonuc += Integer.toString(Math.abs(rnd.nextInt()));

C# ve Java’da Main Neden C++’taki gibi Global Fonksiyon Değildir ?

Nesne yönelimli programlamanın temel prensibi veya hedefi; problem alanındaki varlıkları nesnelere dönüştürürerek modellemek ve o şekilde ifade etmektir. Bu anlamda programın kendisi bile modellenebilecek bir varlıktır. İşletim sistemi tarafından çağrılan Main fonksiyonu bilindiği gibi uygulamanın tüm yaşam döngüsünü geçirdiği ana fonksiyondur. Dolayısıyla bu işlevi yerine getiren fonksiyonun yani Main’in uygulamayı temsil eden, modelleyen sınıfın içinde bulunması doğaldır. C# ve Java’da Main’in global olamamasına ilişkin tercihin nedeni bu şekilde açıklanabilir.

Okumaya devam et