Javascript Eval Metodu ile Dinamik Kod Çalıştırmak

Eval metodu parametresine string türünde bir değer alır. Ancak bu string çalışabilen bir javascript kodudur. Yani Eval adeta parametresine aldığı string’ten (havada) dinamik olarak bir script kodu üretir ve çalışmasını sağlar.

Okumaya devam et

Javascript ile PostBack veya Submit İşlemi

Web programlama konulu eğitimlerde birçok programcı ve öğrencimin yanlış olarak postback yapma işlemini ASP.NET veya JSP, JSF gibi sunucu taraflı web teknolojileri tarafından gerçekleştirildiğini zannettiğini gözlemledim. Oysa postback, istemciye gönderilmiş sayfa içindeki form tag’i  ve istemci taraflı script marifetiyle yapılan bir işlemdir.

Okumaya devam et

Javascript ile TextArea Kalan Karakter Sayısının Bulunması ve Karakter Sayısının Sınırlandırılması

<script language=”javascript”>
 
        var i = 0;
 
        function KalanKarakterSayisi(id, maxLength)
        {
            if (  event.keyCode == 8   )
            {
                if (  i != 0  )
                        –i;
            }
            else
            {   
                ++i;
            }
 
            var kalan = maxLength – i;
 
            if (   kalan >= 0   ) {
                document.getElementById(“sayi”).innerHTML = “Kalan : ” + kalan;
            }
            else {
                return false;
            }
        }
</script>
 
<textarea  style=”height: 184px;width: 393px” id=”txt” rows=”5″ cols=”50″ onkeydown=”return KalanKarakterSayisi(‘txt’, 15);”>
</textarea>
<br />
<span id=”sayi” />