Reporting Service Pivot Operatörüyle Pivot Tablo Oluşturmak

Pivot operatörü belirli bir kolondaki farklı verileri bağımsız kolonlar şekline dönüştürür.
Ya da basitçe satırları sütunlara dönüştürür. Örneğin şirket çalışanlarının farklı yıllardaki,
dört farklı dönem için aldıkları puanları tutan bir tablo olduğunu düşünelim.

Dönem alanındaki verileri (Q1, Q2, Q3, Q4) bağımsız kolonlar haline dönüştürmek için
şöyle bir sorgu kullanılabilir :

Select * from dbo.PersonelPuan
pivot (avg(Puan)
for Donem in (“Q1″,”Q2″,”Q3″,”Q4”)) PVT

Reklamlar

Reporting Service 2 Renkli Dinamik Table

İpucu : Reporting Service’te Table kontrolüyle kayıtlar gösterildiğinde bir kayıtta farklı bir arka plan rengi diğer bir kayıtta farklı bir arka plan rengi olsun istenebilir. (ASP.NET’teki Grid gibi) Bu durumda satır içindeki tüm Textbox’ların BackgroundColor özelliğine aşağıdaki gibi bir expression yazılmalıdır :

=iif(RowNumber(Nothing) Mod 2 = 0, “Silver”, “White”)

Bu konuda daha detaylı bilgi ve farklı örnekler görmek için
https://aykuttasdelen.wordpress.com/2010/08/16/how-to-conditional-formatting-in-reporting-services/
yazımı okuyunuz.