IIS Express Custom HttpHandler, HttpModule Çalışmama Sorunu

İpucu : IISExpress Custom HttpHandler Çalıştırmak

Visual Studio 2013 öncesi versiyonlarda bir ASP.NET uygulamasının Development Server veya IIS Express ile çalıştırılması mümkündü. Örneğin Visual Studio 2010’da bu seçim proje menüsü ile belirlenebilmekteydi. Oysa 2013 ile birlikte söz konusu seçenek ortadan kaldırıldı ve  geliştiriciler IIS Express’e adeta mahkum edildi.

Şayet uygulamalarda custom HttpHandler veya HttpModule’ler yazıyorsanız bunların IISExpress’te çalışmadıklarını gözlemleyebilirsiniz. Bu sorunun çözümü ise custom handler’ın konfigürasyonunu web.config dosyasında eskisinden farklı olarak <system.WebServer> elementi içerisinde aşağıdaki gibi yapmaktır :

<system.webServer>

<handlers>
<add name=”isim” path=”path_bilgisi” type=”handler tür ismi” verb=”*” />
</handlers>

</system.webServer>

Google Aramaları : 

  • IISExpress custom http handler doesnt work
  • IISExpress http handler çalışmıyor
  • IISExpress Development Server Custom HttpHandler Visual Studio 2013 problem

 

Reklamlar

Web Servis Session Kullanımı

ASP.NET Web Servislerinde Session Kullanımı

Web Servislerinde de diğer ASP.NET uygulamalarında olduğu gibi Session kullanılabilir. Buna bir web servis sınıfı içindeki herhangi bir web metotla başka bir sınıfa ait web metot arasında veri paylaşımı noktasında ihtiyaç duyulur. Aynı sınıfa ilişkin iki web metot arasında bilgi paylaşılacak ise sınıf faaliyet alanındaki uygun türde static bir veri elemanı yeterlidir. Örneğin :

Okumaya devam et