Android ekran tasarımı için HTML kullanılabilir mi ?

Reklamlar

ASPNET MVC CORE NEDİR?

Microsoft’un son dönemde gündeme getirdiği ASP.NET MVC Core teknolojisi nedir ? Konuyu ASP.NET üzerine 8 kitap yazmış olan Zafer Demirkol’dan öğrenin.

Javascript ile TextArea Kalan Karakter Sayısının Bulunması ve Karakter Sayısının Sınırlandırılması

<script language=”javascript”>
 
        var i = 0;
 
        function KalanKarakterSayisi(id, maxLength)
        {
            if (  event.keyCode == 8   )
            {
                if (  i != 0  )
                        –i;
            }
            else
            {   
                ++i;
            }
 
            var kalan = maxLength – i;
 
            if (   kalan >= 0   ) {
                document.getElementById(“sayi”).innerHTML = “Kalan : ” + kalan;
            }
            else {
                return false;
            }
        }
</script>
 
<textarea  style=”height: 184px;width: 393px” id=”txt” rows=”5″ cols=”50″ onkeydown=”return KalanKarakterSayisi(‘txt’, 15);”>
</textarea>
<br />
<span id=”sayi” />

Web Uygulamalarında Session ve Performans İlişkisi

İpucu
Bir web uygulamasında session kullanımı ölçeklenebilirliği etkileyerek dolaylı yoldan performansı da etkiler. Bu noktada bazı optimizasyonlar yapılabilir. Örneğin ; uygulamanızda hiç session kullanmıyorsanız performans arttırma amacı ile session state ‘i web.config ile tümüyle kapatmanız mümkündür. Bunun etkisi olumlu olur.